Nedför Ucayali Peru

2014-12-02

Rio Ucayali räknas som det primära tillflödet till Amazonasfloden. Floden bildas när Rio Apurímac och Rio Urubamba möts långt upp i peruanska Anderna.

Från Parque San Martin i Pucallpa avgår varje morgon vid klockan sju ’rapidos’ till Contamana. Dessa mycket långsmala och gängliga bôtes tar max 60 personer inklusive deras gods.

Båtarna drivs med en kraftig utombordsmotor med lång propelleraxel och är som namnet antyder relativt snabba.

Båten får ofta kryssa sig fram bland all drivved som följer med den starka strömmen och båtföraren signalerar ofta, lite oroligt, till sin medhjälpare längst bak samtidigt som han saktar in och försöker hitta en framkomlig väg.

Nedströms Pucallpa visar sig Rio Ucayali vara till synes obefolkad. Man ser knappt några peke- pekes på floden och inga bosättningar längs stränderna.

Man möter pråmar med virke uppströms och någon lancha. Stränderna består av buskage av klen bambu. Skogsavverkningen har lämnat tydliga spår.

Skogen skövlas längs Ucayalis stränder och flera tiotals kilometrar inåt landet. Nära floden finns ingen skog eller djungel kvar.

Den uppväxande grönskan längs Rio Ucayali döljer dock ytterligare aktiviteter. Här finns enstaka flodsamhällen med några tiotals hus, ibland med någon ensam motokar utanför. Här och var finns också enstaka ’chackras’ där man odlar yucca, bananer, ris med mera.

Dessutom är den peruanska kokaintillverkningen etablerad här. Bristen på effektiv polisiär kontroll gör den peruanska Amazonas-djungeln väl lämpad för denna verksamhet.

Efter 8 timmar angörs Contamana, La Perla de Ucayali.


Till Amazonas