Ecuador

Landet med de stora skillnadena inom de små avstånden. Med buss bara några timmar från Andernas glaciärer till tropisk växtlighet och ytterligare några timmar till Stilla havskusten. Bilder från 2003