Contamana Peru

2014-12-03

La Perla del Ucayali, så kallas staden Contamana, centrum i regionen med samma namn, nedströms Rio Ucayali från Pucallpa.

Hit går inga vägar. Ska man ta sig Contamana är alternativen 1-2 dagar med cargo-båt eller den lite dyrare snabbgående båten, ’rapido’, som tar cirka 50 passagerare

Staden har cirka 10 000 invånare och ger vid första mötet direkt skäl för namnet ’La Perla del Ucayali’. Contamana sträcker sig längs floden och en bit uppåt kullarna inåt land.

Den centrala delen har en mycket vacker och välskött malecon, där invånarna strosar om kvällen och i tidig morgon och utanför vilken talrika delfiner leker i vattnet.

Enstaka peke-pekes korsar den starka strömmen på väg till eller från staden och några lanchas i veckan strävar förbi på sin färd mellan Pucallpa och Iquitos.

Uppströms malecon ligger små barer, lager av allehanda förnödenheter, små affärer för de som ankommer flodbanken samt några små verkstäder.

Nedströms malecon kantas flodbankarna av sågverk och enorma högar av sågspån som dumpas från sågverken direkt på stranden.

Virkeshanteringen är huvudnäringen runt Contamana och på floden ser man en ständig ström av virkespråmar samt även av virke som i v-formation flottas i vattnet med hjälp av mindre båtar.

En och annan bil finns men trafiken domineras även här av knattrande motokars. Den enda vägen ut från staden är en ordentligt asfalterad dito som går 18 km österut i en vacker och lummig omgivning, upp mot bergen, där den abrupt slutar.

På ’chackras’ i stadens utkanter och längs med vägen till ’Kilometro 18’ odlas bananer, yucca, socker, majs, papaya, cocona, maracuya, kakao och mängder med andra frukter. På några ställen finns också trädplanteringar.

Floden har mycket fisk och man fiskar med nät. Delfinerna hålls här, liksom i övriga Amazonas, som heliga och fredas.

I gatuvimlet urskiljer man lätt Shipibo-kvinnorna i sina traditionella kläder. De kommer med båt om morgonen och går runt malecon och la plaza och försöker sälja sin artesania.

Uppströms floden på den östra sidan ligger samhället Canaan de Cachiyacu och tvärs över floden och ett par kilometer inåt ligger Canaan de Tipischa, det senare vid den stora sjön Laguna de Tipischa.

I Canaan de Cachiyacu bor 1 200 Shipibos. Ursprungsfolket Shipibos väljer att bo för sig själva i hela denna delen av Amazonas. De livnär sig främst på jordbruk och fiske. De lever fortfarande efter sina ursprungliga traditioner och deras språk, shipibo, lärs ut i skolan och man använder detta sinsemellan.

Canaan de Cachiyacu är ett vackert beläget och välmående samhälle. Människorna här är stolta över sin by och visar den gärna för besökare. Den ligger som en välordnad idyll på kullarna ovanför Rio Ucayali och har både vatten och avlopp och elektricitet dygnet runt.

I Canaan de Tipischa, som är den ursprungliga Shipibo-bosättningen här, finns 400 invånare. Även här lever man av jordbruk och fiske. Här finns också både skola och kyrka. De små och enkla trähusen ligger inbäddade i lummig grönska från planteringar främst av bananplantor och yucca. Här finns elektricitet men man tar sitt vatten från sjön.2014-12-05, Aguas Calientes

Om man åker med motokar på ’La Caretera’, enda vägen ut från Contamana, en knapp timme till ’Kilometro 18’, upp mot de delvis molnhöljda bergen där vägen slutar, så hittar man, efter ytterligare en knapp timmes vandring genom djungeln, Los Aguas Calientes.

Längs stigen flyter en liten flod med ångande varmt vatten, säkert minst 60 – 70 grader varmt. Ångan från floden bildar en dimma som delvis döljer den kompakta växtligheten.

Hela området, som ligger en bit upp i bergen, är ett gammalt vulkaniskt område där det fortfarande finns viss aktivitet i underjorden.

Man hittar här också ett litet hus byggt över en plats där varm ånga tränger upp ur marken.

Sauna i Amazonas!

Till Amazonas