Med buss längs Anderna från Santa Marta till Villa de Leyva Colombia

2014-02-05, onsdag.

Efter ett par sista dagar i Santa Marta tar vi bussen i två dagar längs med Oriente söderut till Villa de Leyva med ett nattuppehåll i Bucamaranga.

Till att börja med håller vi oss nere på slättlandet med odlingar och betesfält men efter ett tag bär det uppför bergssidorna och efterhand blir landskapet vildare och vägen alltmer slingrig.

Detta gäller speciellt runt Bucaramanga där vägen ibland slingrade sig upp över bergskammarna.

Totalt avverkades 2 dagsresor på cirka 12 timmar vardera och uppskattningsvis cirka 1000 km.

Inte det enklaste sättet att ta sig fram längre sträckor i detta landet men i det här fallet väl värt besväret.