Los Llanos Colombia

2014-02-25, tisdag, Aguazul.

Fyra timmar och 75 km slingrande väg sydost ut från Sogamoso och man lämnar Anderna och befinner sig istället på det vidsträckta savannlandet Los Llanos.

Strax vid det sista bergets fot och i den västra kanten av Los Llanos ligger den lilla staden Aguazul.

Med sina 7 000 invånare fungerar detta 'municipio' som något av en centralort för folket på den omgivande savannen. Här finns affärer med alla tänkbara nyttoprodukter och förnödenheter samt den vanliga strukturen med plaza, panaderior, små restauranger, några hotell, skolor, frukt- och grönsaksmercado, juiceförsäljare på gatan etc.

Här är värmen tryckande och livet i staden är lungt. En del bilar, mycket motos och cyklar. Avstånden inuti staden är korta, man tar sig lätt igenom den på 20 minuter till fots.

Då detta område av och till betraktas som 'osäkert' befinner sig Aguazul helt klart utanför de gängse turiststråken och man kan, som kanske den ende utländske turisten, njuta av det genuina läge man befinner sig i.

Los Llanos sträcker sig som en stor, platt savann från Anderna i väster till djungelområdena i öster. Här finns enorma gräsområden med hjordar av betande boskap, vaktandes av 'Llaneros' i cowboy-hatt och till häst. Betesområdena kantas av palmer och andra savannträd, enstaka eller i större skogsdungar.

På den plana slätten bedrivs också jordbruk, bland annat odlas ris i Aguazul, samt utvinns olja. Här och var finns lagringsplatser med stora cisterner för oljan samt syns över slätten den brinnande gaslågan vid borrhålen, samt den aldrig sinande strömmen av stora tankbilar.

Gjorde på första dagens eftermiddag den första Los Llanos-hiken, på en spikrak väg rakt österut ut från Aguazul.2014-02-26, onsdag, Mani.

För att bygga på min bild av Los Llanos lite mer tar jag collectivo drygt 50 km rakt österut till vägs ände. Här ligger ytterligare en savannstad, Mani. Ganska lik Aguazul till struktur och storlek och uppenbarligen med samma funktion, dvs som centralort för den omgivande landsbygden.

Tog mig till fots ut på savannen även här för ett par timmars vandring. De Llaneros jag mötte tittade lite misstänksamt efter mig och undrade nog vad jag gjorde där.

I Aguazul börjar man däremot vänja sig vid mig och en del tar kontakt och småpratar lite försiktigt.2014-02-27, torsdag.

Stannar ytterligare en dag här i Aguazul utan något speciellt program men åker tidigt imorgon vidare söderut över Los Llanos till Villavicencio.2014-02-28, fredag, Villavicencio.

Villaveicencio ligger ca 220 km söderut från Aguazul. Färden med collectivo tar drygt 4 timmar och vägen löper vackert över Los Llanos med bergen i väster o savannen i öster. Landskapet växlar mellan helt öppna och partier och områden med gles, tropisk, vegetation.

Villavicencio är med sina drygt 400 000 invånare den största staden i trakten, vilket också avspeglas i den intensiva trafiken. För min del fick det bli en dag här. Även om staden ligger i Los Llanos så är den innifrån sett som vilken högtrafikerad storstad som helst.2014-03-01 - 03, lördag - måndag, Puerto López.

Puerto López är Colombias geografiska centrum. Detta municipio ligger vid floden Meta, ca 90 km rakt österut från Villavicencio. Samhället har ca 30 000 invånare och blev för mig en trevlig plats att avsluta besöket i Los Llanos.

Naturen är här lite 'tätare' än längre västerut och inslaget av tropisk växtlighet är större här. Även djurlivet börjar påminna om det i Amazonas. Till exempel så finns den rosa delfinen i floden Meta en bit längre ner från Puerto López. Floden utgör för övrigt en viktig transportled vidare österut till Venezuela.

Man blir väl mottagen här och kan återigen konstatera att man befinner sig på oturistisk mark. Staden har puls, inte olik andra sydamerikanska städer men ändå på sitt eget sätt.