Amancio CubaAmancio mars 2018
Amancio, söder om Las Tunas långt österut i Oriente, är motpolen till la Habana. Tyst, i stort sett ingen motortrafik, bara cyklar och häst och vagn, som utgör kollektivtrafiken tillsammans med bicitaxis.

En jättelång gata rakt igenom kantad av bostadshus, små officiella byggnader, enstaka affärer, skolorna, banken och någon restaurang. De flesta går till fots, allt är mycket lugnt och avspänt.

I utkanterna av staden ligger bostadsområden med enplans små trähus, omgivna av små trädgårdar med bananplantor och palmer.

Pittoreskt? Kanske, men definitivt en plats där det saknas överflöd, även om de cirka 17 000 invånarana har vad som behövs för dagen.

Staden ligger i sockerdistriktet och är omgiven av sockerrörsfält på alla sidor.

I den södra utkanten ligger el central, fabriken där sockret utvinns ur sockerrören.

Under skördesäsongen kör man här dygnet runt 7 dagar i veckan.

De flesta som inte arbetar i fabriken har olika kommunala jobb typ gatu- och parkskötsel samt inom handel, skola, vård och omsorg.

Många unga lämnar Amancio för la Habana, där de kan tjäna något mer och på så sätt bidra till sina familjers försörjning.