Larisa camp oktober 2017

2017-10-21

Utslängt i ingenstans, bland sandkullarna väster om Larisa, den grekiska staden 150 kilometer söder om Thessaloniki, ligger ännu ett av norra Greklands många flyktingläger.

Larisa Camp är bebyggt med ISO-boxar uppställda i prydliga rader med solpaneler på taken.

Här finns fotbollsplan och basketbollplan, dit de yngre dras i kvällningen när solen går ner bakom kullarna i väster.

Många av lägrets invånare kommer från Syrien men här finns också flyktingar från Iran och andra delar av mellersta östern.

Man förvånas över den tålmodighet och vänlighet, som lägrets invånare visar, trots det minst sagt ovissa läge de befinner sig i.

Många kommer fram och pratar på knagglig engelska och uttrycker sin tacksamhet över det arbete som frivilligorganisationerna utför.

Och barnen stojar, leker och skrattar, till synes omedvetna om sin osäkra framtid.

Frivilligorganisationen Intervolve, International Volonteers, bedriver verksamhet inne i lägret och håller nu på att starta upp sin 'Free shop', en lokal för distribution av olika förnödenheter.

GSD har av Intervolve fått uppdraget att iordningställa denna lokal med affärsdisk och hyllor.

Den 20:e oktober åkte GSD's installationsteam med den prefabricerade utrustningen i sin skåpbil från sin verkstad i Thessaloniki till lägret i Larisa för slutinstallation.

Efter en lång dag var allt på plats och Intervolve kan som planerat öppna sin Free Shop i veckan därpå.