MayaPedal 2018 Guatemala


www.mayapedalguatemala.blogspot.com

2018-11-16 -

Återigen till Itzapa och MayaPedal för en tredje arbetsomgång med bicimachinas. Itzapa är sig ganska likt men MayaPedal har utvecklats. Envåningsbyggnaden med plåttak har försetts med en andra våning med takterass, det spartanska badrummet förbättrats och antalet rum och allmänna utrymmen utökats. Även utrustningen i verkstaden är utökad.

Första veckan arbetas med tillverkning av bicibombas dvs pedaldrivna vattenpumpar. Totalt 10 stycken ligger i pipeline, varav en är färdig att installeras.

En bicibomba består av en cykelram med sadel, styre och pedalställ, som är placerad vid ett brunnskar. Från pedaldrevet löper en lång cykelkedja till ett stativ som står uppe på brunnskaret.

Kedjan driver ett svänghjul tillverkat av betong och delar av kasserade bildäck. Runt svänghjulet löper en lina med cylindriska träbitar, ner i brunnen och upp genom ett plaströr. De cylindriska träbitarna tar med sig vattnet upp.

Den första installationen sker hos en familj som bor i en vacker dal uppe i bergen strax utanför Itzapa. Husen är enkelt byggda, av cementblock eller korrugerad plåt, och här finns ingen elektricitet, därav behovet av Bicibomba.

Då brunnsdjupet är över 30 meter behövs några dagars inprovning och justeringsarbete av utrustningen innan den fungerar hyfsat. Ändå är det ganska tungtrampat att få upp vattnet de 30 metrarna men ändå en klar förbättring mot tidigare.

Första rejäla vandringen uppför berget utanför Itzapa ger samma natursköna intryck som förra gången. Doftande barrskog, vackra blommor, välskötta odlingar och underbara vyer. Byar och hus i djupa dalar omgivna av gröna betesfält och skogsdungar. Vandringen förbi Chicazanga och upp till de andra byarna bjuder på ett scenario av idel pastorala idyller.

Och El Fuego med sin bolmande rökpelare kommer allt närmare ju högre upp man kommer. Vulkanen har fortfarande utbrott sedan en vecka tllbaka och de 4000 människorna som evakuerats har inte kunnat återvända.

Mer om Itzapa och MayaPedal.
Nästkommande veckor kompletteras tillverkningen av bicibombas med bicimolinas, dvs trampdrivna kvarnar. Även dessa ska tillverkas om totalt 10 stycken.

Principen är densamma, kedjan från pedaldrevet driver ett litet svänghjul i betong som i sin tur driver kvarnen.

Denna veckan startar också svetsutbildningen för samtliga, killarna i verkstaden, volontärerna, Danha som administrerar, samt Mario och hans dotter Melody. Totalt cirka 10 personer, som får en teorestisk genomgång av svetsningens grunder.

Lektionerna, som varar cirka 40 minuter per gång, är uppskattade, intresset är stort och frågorna många.

För David och Jonny, som arbetar i verkstaden, följs teorin upp med dagliga parktiska övningar. Syftet är att höja nivån på svetskompetensen, som i detta fallet hittills erövrats enbart genom att prova sig fram på egen hand.

En bicibomba som installerats för många år sedan i Zacapa, 6 timmars bilfärd öserut från Itzapa, har slutat fungera. En av dagarna åker vi dit, utrustade med verktyg och reservdelar och ett långt rep.

Väl framme är det dags för inspektion. David knyter repet runt midjan och låter sig firas ned i brunnen de 18 metrarna till vattenytan. Vattendjupet är cirka fem meter, dvs det totala djupet bir cirka 23 meter.

Om det tog på krafterna att fira ned David så var det näst intill omöjligt för oss tre man att få upp honom men till slut, efter att ytterligare en person anlänt, lyckades vi hala upp honom.

Felet visade sig vara att vattenytan sjunkit förbi rörets mynning, så efter att ha förlängt detta fungerade bicibomban perfekt igen.
2018-12-22

Utbildningarna i verkstadspraktik fortsätter och utökas. David och Jonny får löpande instruktioner i det dagliga arbetet med tillverkningen av bicimachinas. Tjejgruppen med Melody, Danha, Lupita och Rosie får fortsatta praktiska lektioner i svetsning. Intresset och entusiasmen är inte att ta miste på. Varje ny framgång följs av högljutt jubel.

Nytillskottet denna veckan är en grupp småtjejer, från 11 år och uppåt, som får sin första kombinerade teori- och praktiklektion i verkstadsarbete.

Tjejerna utgör en grupp, som i MayaPedals regi träffas någon gång per vecka, för lite tjejsnack och fritidsaktiviteter. Nu är det jullov och man har lite tid över för extra aktiviteter.

Under lektionen fick man prova på att, iklädd skyddsutrustning, simulera både kapning med vinkelslip såväl som svetsning.

Den inledande lektionen kommer att följas av ytterligare en, där man får testa verkligt manuellt verkstadsarbete.

Aktiviteterna med lektioner och instruktioner i verkstaden är en start i liten skala inför en utvidgning av verksamheten på MayaPedal till att också omfatta utbildning i verkstadsteknik och svetsning för lokal ungdom i Itzapa, samt internatutbildning för undomar från resten av Centralamerika.

I förberedelserna för detta ingår även färdigställandet av sex nya rum på den nyligen tillbyggda övervåningen. Just nu färdigigställs väggar och golv i tre av rummen samt i två badrum, följt av svetsning och installation av fönster samt montering av dörrar.